Księgarnia SIZ

Wiadomość z dnia r.

Zapraszamy do odwiedzenia księgarni SIZ  i zakupu naszych nowych tytułów – www.ksiegarniasiz.pl

Wśród nowości:

  • Elastyczność systemu operacyjnego – wybór strategiczny, Maciej Malarski
  • Uwarunkowania badań marketingowych w praktyce przedsiębiorstw, Magdalena Kalińska-Kula
  • Stres w pracy menedżera. Sposoby przeciwdziałania, Marzena Syper-Jędrzejak
  • Zastosowanie chmury obliczeniowej w polskich organizacjach, Piotr Czerwonka
  • Zarządzanie strategiczne. Treść i proces jako wyznaczniki działań strategicznych przedsiębiorstwa, Tomasz Czapla
  • Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej a sprawozdanie finansowe…, Ewa Walińska, Anna Jurewicz, Katarzyna Kałuża

© 2018 Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania | Log in

Partnerzy