Szkolenie: ZARZĄDZANIE WYDAWNICTWEM NAUKOWYM – aspekty organizacyjne i prawne

Wiadomość z dnia r.

Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania zaprasza na szkolenie otwarte:

 ZARZĄDZANIE WYDAWNICTWEM NAUKOWYM – aspekty organizacyjne i prawne

Termin szkolenia:

5.03.2020 w godzinach 9.00 – 16.00

 

Program szkolenia:

Konstruowanie planu wydawniczego (planu otwartego)

 • najważniejsze elementy planu wydawniczego,
 • terminy zgłaszania do planu.

Pojęcie utworu naukowego, monografii naukowej

 • definicja monografii naukowej – niezbędne elementy,
 • wyposażenie utworu

Procedury obowiązujące w wydawnictwie naukowym i zasady etyki publikacyjnej

 • procedury recenzowania, składowe recenzji wydawniczej, arkusze recenzyjne,
 • plagiat, autoplagiat, autorstwo gościnne, autorstwo gościnne.

Aspekty prawne ? kluczowe zagadnienia

 • rodzaje umów wydawniczych,
 • prawo pierwszeństwa publikacji,
 • rodzaje licencji CC.

Aspekt  finansowy projektu wydawniczego

 • kalkulacja kosztów projektu wydawniczego,
 • pozyskiwanie finansowania.

 Tok pracy nad projektem wydawniczym

 • etapy pracy,
 • harmonogramy,
 • dotrzymywanie terminów.

 

Metoda szkolenia:

 • szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników poprzez ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje, rozwiązywanie studium przypadków oraz dyskusje oparte na najczęściej doświadczanych problemach uczestników.

 

Cena szkolenia:

750,00 zł brutto za osobę

© 2020 Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania | Zaloguj się

Partnerzy