Zarząd

dr hab. Renata Lisowska
Prezes Zarządu

mgr Karolina Lewandowska
Członek Zarządu

dr Bartłomiej Kurzyk
Członek Zarządu

dr Sławomir Jędrzejewski
Członek Zarządu

________________________________

mgr Michał Wadzyński
Asystent Zarządu

© 2018 Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania | Log in

Partnerzy