Zarząd

dr hab. Renata Lisowska
Prezes Zarządu

mgr Karolina Lewandowska
Członek Zarządu

dr Bartłomiej Kurzyk
Członek Zarządu

dr Sławomir Jędrzejewski
Członek Zarządu

________________________________

mgr Michał Wadzyński
Asystent Zarządu

© 2020 Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania | Zaloguj się

Partnerzy